Naši zákazníci

 

Naši zákazníci pochádzajú zo širokého spektra hospodárskych odvetví:

  • Priemysel

  • Stavebníctvo

  • Doprava

  • Poľnohospodárstvo

  • Lesníctvo