Starostlivosť o zákazníka

Spoločnosť ZEBRAFAST venuje veľkú pozornosť profesionálnej starostlivosti o zákazníkov.

Prostredníctvom obchodných zástupcov je zabezpečovaná spätná väzba od zákazníkov. Priebežné vyhodnocovanie týchto podnetov umožňuje spoločnosti ZEBRAFAST optimalizovať stav a štruktúru skladových zásob a individuálne pristupovať ku zákazníkom – flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky, pripomienky, priania a účelne tak pomáhať dosahovať ich výrobných cieľov. Vzájomné znalosti zvyšujú efektivitu spolupráce a umožňujú kvalifikovanú pomoc zákazníkom zo strany spoločnosti ZEBRAFAST.

Pracovníci spoločnosti na vysokej odbornej úrovni, informovaní o najnovších trendoch a vývoji v odbore prostredníctvom pravidelných firemných školení a stáží u jednotlivých výrobcov.

Spoločnosť ZEBRAFAST pracuje na neustálom zlepšovaní činností a zvyšovaní úrovne poskytovaných služieb s dôrazom na najvyššiu kvalitu dodávaných produktov.

 

Cieľom spoločnosti ZEBRAFAST je záruka spokojnosti každého zákazníka a naším mottom je Spojenie na dlhý beh.