Balenie a značenie tovaru

Dodávaný spojovací materiál je zabalený do veľmi kvalitných krabičiek, ktoré chránia tovar pri preprave a súčasne umožňujú ľahkú kontrolu tovaru pri jeho prevzatí zákazníkom aj pri evidencii a ďalšej skladovej manipulácii.

Každá krabička je prehľadne označená a obsahuje nasledujúce údaje: katalógové číslo, DIN, ISO normu, rozmer, povrchovú úpravu, množstvo v balení

Použitie Vášho kódového označenia

Ak používate vlastné označenie pre Vami používaný spojovací materiál, je pre nás veľmi jednoduché toto vaše označenie uviesť na všetkých obchodných dokumentoch (napr. dodací list, daňový doklad). Vďaka tomu môžete pri obchodnej komunikácii s nami používať vlastné čísla a ušetriť čas spojený s prevodom na technické normy.