Zníženie vašich nákladov

Spojovací materiál patrí medzi „C materiál“, t.z. položky s nízkym podielom na celkovej cene konečného výrobku (cca 5%). Nepriame náklady spojené s ich obstarávaním (vypracovanie plánu nákupu, vyhľadanie dodávateľa, vyhodnotenie ponúk, objednanie, kontrola dodacích termínov, pravidelný príjem tovaru od niekoľkých dodávateľov, neustála kontrola kolísajúcej kvality dodávok, rozsiahle inventúry skladu, administratíva) a manipulácia s nimi ( doprava od prevzatia do skladu na miesto montáže, čiastočná medzioperačná inventarizácia, presuny medzi pracoviskami, atď.) však spôsobujú, že konečný podiel týchto položiek je v celkových nákladoch mnohonásobne vyšší.

Spoločnosť ZEBRAFAST je schopná, po vzájomnej konzultácii, ponúknuť okrem priaznivej ceny na spojovací materiál, tiež rôzne formy spolupráce, ktoré Vám umožnia dosiahnuť úspory uvedených nepriamych nákladov spojených s obstarávaním a manipuláciou.

Čo Vám naše riešenia prinesú?

  • Úsporu času, ktoré môžete venovať iným aktivitám

  • Zníženie nákladov spojených s objednávaním spojovacieho materiálu

  • Výrazné zníženie hodnoty skladu v nami dodávaných produktoch

  • Hladký priebeh výrobného procesu

  • Inventúru zásob prevádzanú našou spoločnosťou

  • Prispôsobenie logistického riešenia prevádzky vo Vašej spoločnosti

 

Dajte spoločnosti ZEBRAFAST možnosť znížiť Vaše náklady.